Kendice.eu
ObecKENDICE.eu
Menu

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
8. 9. 2023

Dodatok č.003 k Zmluve o dodávke plynu

ZM 27/2023 Dodatok č.003 k Zmluve o dodávke plynu

61,00 EUR

Slovenský plynarenský priemysel, a.s.

Obec Kendice

7. 8. 2023

Dodatok č.3 k nájomnej zmluve

ZM 26/2023

164,46 EUR

Obec Kendice

Júlia Jusková

3. 8. 2023

Dodatok č.4 k nájomnej zmluve

ZM 25/2023

175,00 EUR

Obec Kendice

Alžbeta Zeleňová

26. 7. 2023

Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty

ZM 24/2023

0,00 EUR

Obec Kendice

Prima banka Slovensko, a.s.

25. 7. 2023

Nájomná zmluva

ZM 23/2023

19,32 EUR

Obec Kendice

Jolana Kolivošková

11. 7. 2023

Zmluva o dielo

ZM 22-2023

1 320,00 EUR

MEDIINVEST,s.r.o

Obec Kendice

7. 6. 2023

Rámcová kúpna zmluva č. 2023268

ZM 21/2023

0,00 EUR

AQUA PRO EUROPE, a.s.

Obec Kendice

2. 6. 2023

Kúpna zmluva

ZM 20/2023

1 410,00 EUR

Mgr. Miriam Kriššová

Obec Kendice

1. 6. 2023

Kúpna zmluva

ZM 19/2023

877,32 EUR

Obec Kendice

Ľubomír Čuha

26. 5. 2023

Zmluva o postúpení práv a povinnosti stavebníka

ZM 18/2023

Neuvedené

Obec Kendice

Ing. Miroslav Sabol

19. 5. 2023

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu

ZM 17/2023

Neuvedené

Narodná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Kendice

9. 5. 2023

Kúpna zmluva

ZM 16/2023

40 000,00 EUR

Účastníci konania IBV Vyšné Lúky

Obec Kendice

9. 5. 2023

Zmluva č.3230790 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

ZM 15/2023

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Kendice

2. 5. 2023

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

ZM14/2023

Neuvedené

Vychodoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kendice

27. 4. 2023

Kúpna zmluva

ZM 13/2023

248,00 EUR

MUDr. Marián Babčák

Obec Kendice

22. 3. 2023

Zamestnávateľská zmluva

ZM12/2023

6,64 EUR

NN Tatry-Sympatia,d.d.s

Obec Kendice

22. 3. 2023

Zmluva o vývoze odpadu VOK

ZM 11-2023

1,40 EUR

Združenie obci EKOTORYSA

Obec Kendice

2. 3. 2023

Dodatok č.1 k objednávke zo dňa 25.10.2021

ZM 9/2023

Neuvedené

MONASTER s.r.o.

Obec Kendice

1. 3. 2023

Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy

ZM 10/2023

Neuvedené

SAD Prešov, a.s.

Obec Kendice

1. 3. 2023

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

ZM 8/2023

0,40 EUR

CMT Group s.r.o,

Obec Kendice

28. 2. 2023

Nájomná zmluva byt č. 7

ZM 7/2023

Neuvedené

Renáta Kočišková

Obec Kendice

7. 2. 2023

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 1.2.2017

ZM 6/2023

Neuvedené

Bohuš Čuha

Obec Kendice

2. 2. 2023

Dodatok č.4 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 29.1.2016 - byt č. 11

ZM 5-2023

Neuvedené

Michal Baran

Obec Kendice

2. 2. 2023

Dodatok č. N20200108018D05 k Zmluve o spolupráci v rámci NP BOKK

ZM 4/2023

Neuvedené

Obec Kendice

Implementačná agentúra MPSVR SR

1. 2. 2023

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

ZM 3/2023

500,00 EUR

Ing. Peter Kobzoš

Obec Kendice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 95