Kendice.eu
ObecKENDICE.eu
Menu

Denný stacionár

Výročná správa o činnosti a hospodárenia Denného stacionára za rok 2023

OBEC KENDICE.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,32 MB
Vložené: 2. 5. 2024

Vyročná správa o činnosti a hospodárení Denného stacionára za rok 2022

Vyrocna sprava 2022-DS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,17 MB
Vložené: 13. 4. 2023

 

 

Názov právnickej osoby:      Obec Kendice

Sídlo právnickej osoby:        082 01 Kendice č. 274

Štatutárny zástupca:             Ing. Igor KOČIŠKO – starosta obce

IČO:                                          00327247

 

Názov zariadenia:                  Denný stacionár

Sídlo zariadenia:                    082 01 Kendice č. 484

Právna forma:                        bez právnej subjektivity, Denný stacionár je súčasťou

                                                  organizačnej štruktúry Obecného úradu Kendice

Registračné číslo:                  367/6

 

Vedúca zariadenia:               Mgr. Iveta Nemčíková

Tel.:                                          0910 337 105

E-mail:                                     dsendice@gmail.com

FB stránka:                             Denný Stacionár Kendice

Webová stránka:                   www.obeckedice.eu

V obci Kendice v obecných priestoroch  sa nachádza Denný stacionár.

      Priestory si nevyžadovali rozsiahle stavebné úpravy. Maľovanie priestorov bolo realizované svojpomocne prostredníctvom Sociálneho podniku obce. Výhodou je , že objekt sa nachádza v blízkosti materskej školy, odkiaľ je odoberaná strava pre prijímateľov sociálnej služby. Ďalšou výhodou je , že vo vedľajšom objekte sa nachádza ambulancia praktického lekára a stomatologická ambulancia. Veľkorysý exteriér objektu poskytuje široké spektrum využitia pre potreby prijímateľov sociálnej služby v dennom stacionári.

     Dňa 7.3.2022 bolo slávnostné otvorenie Denného stacionára v obci Kendice s kapacitou 25 miest. Pásku slávnostne prestrihol starosta obce, ktorý vo svojom krátkom príhovore vyjadril nádej, že táto nová sociálna služba v obci bude prospešná  hlavne pre starších občanov, ktorí budú môcť zmysluplne tráviť voľný čas v kruhu svojich rovesníkov. Všetky priestory pri príležitosti otvorenia posvätil vdp. Marko Bajus.

        Dňa 14.3.2023 denný stacionár prvýkrát otvoril svoje brány a  oficiálne sa začalo s poskytovaním sociálnej služby v dennom stacionári pre 12 prijímateľov sociálnej služby.

Odpady

Harmonogram vývozu odpadu

Rozhlas

Rozhlas

 

Cestovné poriadky