Kendice.eu
ObecKENDICE.eu
Menu

FS Kendičan

Folklórna skupina „KENDIČAN“ z  Kendíc

Folklórna skupina KENDIČAN vznikla v r. 1972. Naším zakladateľom je Obecný úrad v Kendiciach. Na začiatku to bola iba výlučne ženská spevácka skupina. V súčasnej dobe pod vedením p. Jána Krišša (od júna 2017) máme 12 člennú ženskú spevácku skupinu a 11 člennú mužskú spevácku skupinu. Ako hudobný doprovod používame akordeón, na ktorom nás na podujatiach doprevádza Filip Luterán. V sólovom speve nás v súčasnosti prezentuje Jarmila Hudáková a Jozef Miško.

FS Kendičan

Naša FS sa už od svojho vzniku snažila zachovávať typické črty nášho regiónu, či už v piesňach, zvykoslovných pásmach alebo v krojoch, v ktorých vystupujeme. Počas svojho pôsobenia FS vystupovala hlavne na súťažných prehliadkach „Krása života“, kde sme prezentovali zvykoslovné pásma a piesne tak, ako boli zachované v pamäti ľudí z Kendic. V minulosti sme sa zúčastňovali aj uvítania do života novonarodených deti, ktoré sa konalo pri Obecnom úrade, ďalej na rôznych charitatívnych a kultúrnych stretnutiach s dôchodcami.

FS Kendičan

Za posledných 10 rokov sme nacvičili viacero zvykoslovných pásiem, ako sú: svadba, krstiny, dožinky a večarky a nakladanie kapusty. Naším najväčšim úspechom je nahratie dvoch CD nosičov, ktoré sme stihli vydať v priebehu roka 2000. Na prvom CD sú piesne v doprovode akordeónu, a na druhom sú piesne v doprovode ľudovej hudby s vydavateľom Videorohaľ Bardejov.

Svoje 30-te výročie existencie sme oslávili verejnou nahrávkou Hudobných pozdravov v spolupráci so Slovenským rozhlasom rádio Regina Košice.

Zeny Kendice

Aj tohto roku, 7. mája 2017 sa uskutočnil už 15. ročník súťažného festivalu, kde bolo prihlasených 13  FS z Prešovského, Sabinovského a Bardejovského okresu s 35 súťažiacimi v štyroch kategóriach. Na úvod sa uskutočnil 7.ročník " Stavjane mája."

Počas 15-tich rokov v Kendiciach účinkovali folkloristi z obcí Prešovského, Sabinovského a Bardejovského okresu. Konkrétne z obcí Petrovany, Drienov, Záborské, Prešov- /Ulej a Suché karki/, M.Šariš, V.Šariš, Župčany, Svinia, Bertotovce, Viťaz, Hermanovce, Dubovica, Rožkovany, Milpoš, Bartošovce, Hertník, Osikov, Richvald, Dubinné.

Zeny Kendice

V roku 2017 sa FS Kendičan zúčastnil nasledovných akcií:

Zabíjačka v Kendiciach

Fašiangy v Prešove

Na festivale v speve ľudových piesní " V Kendzicoch veśelo"

V Župčanoch na dni obce 

Vystúpenie na dni Jožka Príhodu v Petrovanoch

V Hermanovciach na 50. výročí založenia súboru

Na Prešovskom folklórnom festivale

Na folklórnych slávnostiach v Bartošovciach

Vystúpenie na Obecnýchh slávnostiach v Bertotovciach

Účinkovali sme na dňoch mesta Prešov

Zaspievali sme pri Kendickom kríži aj vo Vyšnej Šebastovej

Muzi Kendice

Odpady

Harmonogram vývozu odpadu

Rozhlas

Rozhlas

 

Cestovné poriadky