Kendice.eu
ObecKENDICE.eu
Menu

VZN

2024 > 2023

VZN 2/2024o miestnom poplatku za rozvoj na území obce

VZN_poplatokzarozvoj_final (2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 280,87 kB
Vložené: 20. 12. 2023

VZN 1/2024_o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobný stavebný odpad na území obce Kendice

VZN_miestnedane_miestnypoplatok_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 340,03 kB
Vložené: 20. 12. 2023

2023 > 2023

VZN 5/2023 o prevádzkovom poriadku pohrebiska zriadeného na území obce

VZN_pohrebisko_prevádzkovýporiadok_final 5-2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 315,91 kB
Vložené: 31. 10. 2023

VZN 6/2023 o určení výšky príspevku v MŠ a v školskom zariadení zriadených obcou Kendice

VZN_školstvo_mesačnépoplatky_final 6-23.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 290,1 kB
Vložené: 31. 10. 2023

VZN 4/2023-ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2021 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou

VZN 4-2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 356,48 kB
Vložené: 25. 4. 2023

VZN 3/2023 dodatok č. 2 k VZN 9/2021 o určení výšky príspevku v materskej škole a v školskom zariadení zriadených obcou

VZN_školstvo_mesačnépoplatky_dodatok2_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,2 kB
Vložené: 14. 2. 2023

VZN 2/2023 o spôsobe náhradného zásobovania vodou na území obce Kendice

VZN 2-23 náhradnézásobovanievodou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,42 kB
Vložené: 9. 1. 2023

VZN 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobný stavebný odpad

VZN 1-23.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 341,23 kB
Vložené: 9. 1. 2023

2022 > 2022

Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2021 o určení výšky príspevku v MŠ a v školskom zariadení zriadených obcou

VZN_školstvo_mesačnépoplatky_dodatok1_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 284,61 kB
Vložené: 22. 9. 2022

VZN č.2/2022 o nakladaní s KO a DSO na území obce Kendice

news-20220118-101618.2914.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 345,86 kB
Vložené: 7. 3. 2022

VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO

news-20220118-101335.8773.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 339,91 kB
Vložené: 7. 3. 2022

2021 > 2022

VZN č.10/2021-dodatok č.1 VZN 7/2021 o úhradách za soc. služby

stat-20211104-084434.8328.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 252,3 kB
Vložené: 7. 3. 2022

VZN č.9/2021-o určení výšky príspevku v MŠ a v školskom zariadení zriadených obcou

stat-20211103-143712.6559.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 246,2 kB
Vložené: 7. 3. 2022

VZN 8/2021-o určení spádovej MŠ zriadenej obcou

stat-20210906-120038.4197.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 231,64 kB
Vložené: 7. 3. 2022

vzn 7/2021 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou

stat-20210824-093942.7743.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 262,37 kB
Vložené: 7. 3. 2022

grafická príloha - ÚPN Kendice

stat-20210723-121852.9485.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 13,4 MB
Vložené: 7. 3. 2022

Záväzná časť ÚPN Kendice

stat-20210723-121625.0106.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 681,04 kB
Vložené: 7. 3. 2022

vzn 6/2021 Územný plán obce Kendice

stat-20210723-121522.0387.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,64 kB
Vložené: 7. 3. 2022

vzn 5/2021 o výške príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ

stat-20210315-121054.1240.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,32 kB
Vložené: 7. 3. 2022

VZN 4/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku dieťa a žiaka škôl a šk.zariadení

stat-20210315-121029.3175.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 309,02 kB
Vložené: 7. 3. 2022

VZN 3/2021 o nakladaní s KO

stat-20210315-121014.9718.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 890,33 kB
Vložené: 7. 3. 2022

VZN 2/2021 o správnych poplatkoch

stat-20210315-121001.6133.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 204,38 kB
Vložené: 7. 3. 2022

vzn 1/2021 o miestnych daniach a poplatkoch za KO a DSO

stat-20210315-120947.2675.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 593,05 kB
Vložené: 7. 3. 2022

2020 > 2022

dodatok č. 1 ku VZN 6/2012 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov

stat-20200309-105932.1490.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 234,46 kB
Vložené: 7. 3. 2022

VZN č.3/2020 o nakladaní s KO

stat-20191225-210426.2410.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 177,77 kB
Vložené: 7. 3. 2022

VZN č. 4/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení

stat-20191218-094328.5558.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 307,81 kB
Vložené: 7. 3. 2022

VZN č.2/2020 o správnych poplatkoch

stat-20191218-093900.9078.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 204,1 kB
Vložené: 7. 3. 2022

VZN č.1/2020 o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO

stat-20191218-093537.7698.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 580,3 kB
Vložené: 7. 3. 2022

2019 > 2022

VZN č. 4/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzkuZŠ a šk.zariad

news-20190109-084330.6263.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 886,63 kB
Vložené: 7. 3. 2022

VZN č. 3/2019 o nakladaní s KO a DSO na území obce Kendice

news-20190109-084437.9056.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,49 MB
Vložené: 7. 3. 2022

VZN č. 2/2019 o správnych poplatkoch

news-20190109-083608.7476.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 281,32 kB
Vložené: 7. 3. 2022

VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

news-20190109-083409.9928.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,63 MB
Vložené: 7. 3. 2022

VZN 6/2019- o určení výšky príspevku v Škol.jedálni 4.str.

news-20191010-122908.1866.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 905,93 kB
Vložené: 7. 3. 2022

VZN 6/2019- o určení výšky príspevku v Škol.jedálni 3.str.

news-20191010-122832.9074.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 960,37 kB
Vložené: 7. 3. 2022

VZN 6/2019- o určení výšky príspevku v Škol.jedálni 2.str.

news-20191010-122740.6720.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,06 MB
Vložené: 7. 3. 2022

VZN 6/2019- o určení výšky príspevku v Škol.jedálni 1str.

news-20191010-122423.4651.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 716,14 kB
Vložené: 7. 3. 2022

2018 > 2022

VZN č. 05/2018 o výške príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole

stat-20180806-091155.2563.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 398,55 kB
Vložené: 7. 3. 2022

VZN č. 04/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení

stat-20180806-091112.7924.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,67 MB
Vložené: 7. 3. 2022

VZN č. 02/2018 na kalendárny rok 2018 o spráívnych poplatkoch

stat-20180806-090818.6184.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 528,05 kB
Vložené: 7. 3. 2022

2017 > 2022

VZN č. 06/2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

stat-20180806-090045.7688.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 231,04 kB
Vložené: 7. 3. 2022

VZN č. 05/2017 o organizácií miestneho referenda

stat-20180806-085858.4041.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,75 MB
Vložené: 7. 3. 2022

VZN č. 04/2017 o čistote a verejnom poriadku

stat-20180806-085745.5222.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 963,94 kB
Vložené: 7. 3. 2022

VZN č. 03/2017 nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kendice

stat-20180806-085704.6812.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,69 MB
Vložené: 7. 3. 2022

VZN č. 02/2017 na kalendárny rok 2017 o správnych poplatkoch

stat-20180806-085411.4983.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 296,86 kB
Vložené: 7. 3. 2022

2016 > 2022

Príoha č. 1 - VZN č. 07/2016 žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu na všeobecne prospešné činnosti a podujatia

stat-20180806-084822.8269.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 284,29 kB
Vložené: 7. 3. 2022

VZN č. 07/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

stat-20180806-084643.1957.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 920,99 kB
Vložené: 7. 3. 2022

VZN č. 06/2016 zásady prideľovania obecných nájomných bytov a spôsob výpočtu nájomného

stat-20180806-084557.8558.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 386,32 kB
Vložené: 7. 3. 2022

2015 > 2022

VZN č. 05/2015 o chove a držaní psov

stat-20180806-083745.4103.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 274,47 kB
Vložené: 7. 3. 2022

VZN č. 04/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení

stat-20180806-083659.4421.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 220,74 kB
Vložené: 7. 3. 2022

2013 > 2022

2012 > 2022

dodatok č. 1 ku VZN č. 6/2012

stat-20200309-110212.4130.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 234,46 kB
Vložené: 7. 3. 2022

VZN č. 08/2012 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

stat-20180806-083025.7339.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 155,79 kB
Vložené: 7. 3. 2022

VZN č. 06/2012 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov

stat-20180806-082927.3971.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38,86 kB
Vložené: 7. 3. 2022

VZN č. 05/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení

stat-20180806-082812.2848.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 947,83 kB
Vložené: 7. 3. 2022

2010 > 2022

VZN č. 05/2010 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na určených miestach (PDF: 1033 KB)

stat-20180806-082428.5058.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,01 MB
Vložené: 7. 3. 2022

2009 > 2022

VZN č. 05/2009 prevádzkový poriadok pohrebiska

SKM_C284e22060914180.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,9 MB
Vložené: 9. 6. 2022

VZN č. 05/2009 o správe cintorína

SKM_C284e22060914190.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,63 MB
Vložené: 9. 6. 2022

VZN č. 01/2009 o podm. prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

stat-20180806-081751.8506.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,23 MB
Vložené: 7. 3. 2022

2008 > 2022

VZN č. 05/2008 ochrana a tvorba životného prostredia

stat-20180806-081140.8722.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,01 MB
Vložené: 7. 3. 2022

Zverejňovanie

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Cintorín

Odpady

Harmonogram vývozu odpadu

Rozhlas

Rozhlas

 

Cestovné poriadky