Kendice.eu
ObecKENDICE.eu
Menu

Výzva na zaplatenie nedoplatkov dane z nehnuteľnosti a poplatku za KO

Obec Kendice ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov - daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov.

Obec Kendice ako správca dane z nehnuteľnosti, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov-daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov.

V zmysle zákona č.582/2004 Zb.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobne stavebné odpady v znení neskorších prdpisov a VZN č. 1/2023 bola daň z nehnuteľnosti a poplatok za KO splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľnosti, dane za psa, poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad za rok 2023 neuhradili, aby si túto povinosť splnili  najneskôr do 20.12.2023 a to buď zaplatením v pokladni OcÚ alebo na účet obce 

SK 31 5600 0000 0004 6530 3001a tak sa vyhli prípadným sankciám.

 

Dátum vloženia: 16. 11. 2023 13:20
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 11. 2023 15:28
Autor: Správca Webu

Obec

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Cintorín

Odpady

Harmonogram vývozu odpadu

Rozhlas

Rozhlas

 

Cestovné poriadky