Kendice.eu
ObecKENDICE.eu
Menu

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17. 4. 2024

Dodatok č.5 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu

ZM 29/2024

0,00 EUR

Mesto Prešov

Obec Kendice

11. 4. 2024

Dodatok č.7 k zmluve o dielo č.ZM-KO-OD-19-0004 ZoD

ZM 28/2024

Neuvedené

KOSIT a.s.

Obec Kendice

5. 4. 2024

Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 31.7.2017

ZM 27/2024

184,46 EUR

Obec Kendice

Júlia Jusková

5. 4. 2024

Zmluva o dielo

ZM 26/2024

124 464,00 EUR

EUROVIA SK,a.s.

Obec Kendice

5. 4. 2024

Nájomná zmluva-prenájom bytu č.2 na prízemí bytového domu s.č. 480 na parc.č. 757/9, k.ú. Kendice

ZM 25/2024

159,69 EUR

Obec Kendice

Anna Lešková

2. 4. 2024

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 30.9.2023

ZM 24/2024

179,66 EUR

Obec Kendice

Sabína Čižmaríková

2. 4. 2024

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 27.2.2023

ZM 23/2024

189,66 EUR

Obec Kendice

Renáta Kočišková

2. 4. 2024

Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 31.1.2017

ZM 2282024

190,00 EUR

Obec Kendice

Lenka Šofranková

27. 3. 2024

Kúpna zmluva

ZM 21/2024

170,00 EUR

Mgr. Alena Drangová,

Obec Kendice

27. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

ZM 20/2024

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Kendice

19. 3. 2024

Kúpna zmluva

ZM 19/2024

250,00 EUR

Laura Palšová

Obec Kendice

19. 3. 2024

Zmluva o pripojení

ZM 18/2024

0,00 EUR

Vychodoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kendice

15. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2024

ZM 17/2024

25 000,00 EUR

Obec Kendice

FK Slovan Kendice

12. 3. 2024

Dodatok č.1 k zmluve o vývoze odpadu VOK

ZM 16/2024

0,00 EUR

Združenie obci EKOTORYSA

Obec Kendice

12. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2024

ZM 15/2024

3 000,00 EUR

Obec Kendice

KENDIČAN - občianske združenie

12. 3. 2024

Dohoda č. 24/37/010/23

ZM 14/2024

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Kendice

12. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2024

ZM 13/2024

6 000,00 EUR

Obec Kendice

Etudy Média Art

12. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2024

ZM 12/2024

4 000,00 EUR

Obec Kendice

Etudy Média Art

12. 3. 2024

Dohoda o poskytovaní finančného príspevku

ZM 11/2024

9 200,00 EUR

Obec Kendice

Domov sv. Dominika

5. 3. 2024

Kúpna zmluva

ZM 10/2024

33 000,00 EUR

Gabriela Saksová

Obec Kendice

5. 3. 2024

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku

ZM 9/2024

2 040,00 EUR

Obec Kendice

Oáza, n.o.

5. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2024

ZM 8/2024

2 500,00 EUR

Obec Kendice

ZO SZZP

15. 2. 2024

Zmluva o poskytovaní služieb

ZM 7/2024

500,00 EUR

Ing. Dana Jenčová

Obec Kendice

5. 2. 2024

Dodatok č.5 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 31.1.2017

ZM 6/2024

168,40 EUR

Obec Kendice

Lenka Šofranková

2. 2. 2024

Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 29.1.2021

ZM 5/2024

209,71 EUR

Obec Kendice

Peter Tomko

30. 1. 2024

Zmluva o nájme futbalového ihriska

ZM 4/2024

1,00 EUR

Obec Kendice

FK Slovan Kendice

15. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2024

ZM 3/2024

500,00 EUR

Obec Kendice

Klub slovenských turistov

15. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na r.2024-

2/2024

600,00 EUR

Obec Kendice

Šipkarsky klub Kendice

15. 1. 2024

Kúpna zmluva

ZM 1/2024

600,00 EUR

Ing. Jozef Polomský

Obec Kendice

29. 12. 2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

ZM 48/2023

4 667,10 EUR

Obec Kendice

Mesto Prešov

22. 12. 2023

Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov

ZM 47/2023

0,00 EUR

ESPIK Group s.r.o.

Obec Kendice

20. 12. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

ZM 46/2023

30,00 EUR

Obec Kendice

Eduard Adam

4. 12. 2023

Zmluva o dodávke prác zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov v obci Kendice

ZM 45/2023

60,00 EUR

STAREP, s.r.o

Obec Kendice

1. 12. 2023

Dodatok č. 6 k zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-0004-ZoD

ZM 44/2023

0,00 EUR

KOSIT a.s.

Obec Kendice

22. 11. 2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

ZM 43/2023

311,14 EUR

Obec Kendice

GRÉCKOKATOLÍCKE ARCIBISKUPSTVO PREŠOV

20. 11. 2023

Zmluva o uskutočnení vystúpenia

ZM 42/2023

300,00 EUR

Róbert Kajzer

Obec Kendice

10. 11. 2023

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

ZM 41/2023

2 100,00 EUR

Ing. Peter Kobzoš

Obec Kendice

6. 11. 2023

Kúpna zmluva

ZM 40/2023

300,00 EUR

Ing. Jozef Polomský

Obec Kendice

6. 11. 2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie deti

ZM 39/2023

622,28 EUR

Obec Kendice

Súkromné centrum voľného času ELBA

2. 11. 2023

Kúpna zmluva

ZM 38/2023

330,00 EUR

Mgr. Alena Drangová,

Obec Kendice

2. 11. 2023

Servisná zmluva na prehliadky a monitoringové služby

ZM 37/2023

350,40 EUR

Kubero s.r.o

Obec Kendice

23. 10. 2023

Kúpna zmluva

ZM 36/2023

2 490,00 EUR

Andrej Jurko

Obec Kendice

18. 10. 2023

Dodatok č.1 k zmluve č.ZO/2022CPOZ8644-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

ZM 35/2023 - Dodatok č.1 k zmluve č.ZO/2022CPOZ864

12,00 EUR

osobnyudaj.sk, s.r.o.DUETT Business Residence

Obec Kendice

9. 10. 2023

Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 4.10.2021

ZM 34/2023

180,00 EUR

Obec Kendice

Katarína Čandová

9. 10. 2023

Kúpna zmluva

ZM 33/2023

2 984,85 EUR

Obec Kendice

Ing. Ján Palša a Ing. Dominika Palšová

2. 10. 2023

Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 19.10.2020

ZM 32/2023

164,46 EUR

Obec Kendice

Antónia Gargaliková

2. 10. 2023

Nájomná zmluva

ZM 31/2023

156,69 EUR

Obec Kendice

Sabína Čižmaríková

29. 9. 2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

ZM 30/2023

0,00 EUR

Margita Rigová

Obec Kendice

18. 9. 2023

Zmluva o dielo

ZM 29/2023

56 060,72 EUR

OLI Ihriská s.r.o.

Obec Kendice

14. 9. 2023

Dohoda o ukončení nájmu pozemku

ZM 28/2023

40,00 EUR

Obec Kendice

Peter Bačenko

8. 9. 2023

Dodatok č.003 k Zmluve o dodávke plynu

ZM 27/2023 Dodatok č.003 k Zmluve o dodávke plynu

61,00 EUR

Slovenský plynarenský priemysel, a.s.

Obec Kendice

7. 8. 2023

Dodatok č.3 k nájomnej zmluve

ZM 26/2023

164,46 EUR

Obec Kendice

Júlia Jusková

3. 8. 2023

Dodatok č.4 k nájomnej zmluve

ZM 25/2023

175,00 EUR

Obec Kendice

Alžbeta Zeleňová

26. 7. 2023

Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty

ZM 24/2023

0,00 EUR

Obec Kendice

Prima banka Slovensko, a.s.

25. 7. 2023

Nájomná zmluva

ZM 23/2023

19,32 EUR

Obec Kendice

Jolana Kolivošková

11. 7. 2023

Zmluva o dielo

ZM 22-2023

1 320,00 EUR

MEDIINVEST,s.r.o

Obec Kendice

7. 6. 2023

Rámcová kúpna zmluva č. 2023268

ZM 21/2023

0,00 EUR

AQUA PRO EUROPE, a.s.

Obec Kendice

2. 6. 2023

Kúpna zmluva

ZM 20/2023

1 410,00 EUR

Mgr. Miriam Kriššová

Obec Kendice

1. 6. 2023

Kúpna zmluva

ZM 19/2023

877,32 EUR

Obec Kendice

Ľubomír Čuha

26. 5. 2023

Zmluva o postúpení práv a povinnosti stavebníka

ZM 18/2023

Neuvedené

Obec Kendice

Ing. Miroslav Sabol

19. 5. 2023

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu

ZM 17/2023

Neuvedené

Narodná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Kendice

9. 5. 2023

Kúpna zmluva

ZM 16/2023

40 000,00 EUR

Účastníci konania IBV Vyšné Lúky

Obec Kendice

9. 5. 2023

Zmluva č.3230790 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

ZM 15/2023

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Kendice

2. 5. 2023

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

ZM14/2023

Neuvedené

Vychodoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kendice

27. 4. 2023

Kúpna zmluva

ZM 13/2023

248,00 EUR

MUDr. Marián Babčák

Obec Kendice

22. 3. 2023

Zamestnávateľská zmluva

ZM12/2023

6,64 EUR

NN Tatry-Sympatia,d.d.s

Obec Kendice

22. 3. 2023

Zmluva o vývoze odpadu VOK

ZM 11-2023

1,40 EUR

Združenie obci EKOTORYSA

Obec Kendice

2. 3. 2023

Dodatok č.1 k objednávke zo dňa 25.10.2021

ZM 9/2023

Neuvedené

MONASTER s.r.o.

Obec Kendice

1. 3. 2023

Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy

ZM 10/2023

Neuvedené

SAD Prešov, a.s.

Obec Kendice

1. 3. 2023

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

ZM 8/2023

0,40 EUR

CMT Group s.r.o,

Obec Kendice

28. 2. 2023

Nájomná zmluva byt č. 7

ZM 7/2023

Neuvedené

Renáta Kočišková

Obec Kendice

7. 2. 2023

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 1.2.2017

ZM 6/2023

Neuvedené

Bohuš Čuha

Obec Kendice

2. 2. 2023

Dodatok č.4 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 29.1.2016 - byt č. 11

ZM 5-2023

Neuvedené

Michal Baran

Obec Kendice

2. 2. 2023

Dodatok č. N20200108018D05 k Zmluve o spolupráci v rámci NP BOKK

ZM 4/2023

Neuvedené

Obec Kendice

Implementačná agentúra MPSVR SR

1. 2. 2023

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

ZM 3/2023

500,00 EUR

Ing. Peter Kobzoš

Obec Kendice

24. 1. 2023

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

ZM 2/2023

690,00 EUR

Galileo Corporation, s.r.o.

Obec Kendice

18. 1. 2023

Kúpna zmluva

ZM 1/2023

2 500,00 EUR

Dušan Sivák

Obec Kendice

13. 12. 2022

Zmluva o dielo č.obj.21/2022

ZM 21/2022

28,00 EUR nakladač LOCUST 903-28€/SH bez dph, mal.KUBOTA 28€/SH bez dph, pohotovosť 8,50€/hbez dph

STAREP, s.r.o

Obec Kendice

13. 12. 2022

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

ZM 20/2022

neuvedené

ESPIK Group s.r.o.

Obec Kendice

13. 12. 2022

Dodatok č.5 k zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-0004_ZoD

ZM 19/2022

Neuvedené

KOSIT a.s.

Obec Kendice

18. 11. 2022

Zmluva o duálnom vzdelávaní

ZM 18/2022

Neuvedené

Spojená škola, org. zložka Obchodná akadémia

Obec Kendice

16. 11. 2022

Zmluva o podmienkach spolupráce

ZM 17/2022

Neuvedené

V a V Akademy, s.r.o.

Obec Kendice

3. 11. 2022

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

ZM 16/2022

neuvedené

Obec Kendice

Ing. Miroslav Sabol

24. 10. 2022

Ramcová kúpna zmluva

ZM 15/2022

neuvedené

INMEDIA,spo.s.r.o

Obec Kendice

7. 10. 2022

Zmluva /dodatok o servisnom prenajme rohoží

ZM 14-2022

neuvedené

Lindstrom, s.r.o

Obec Kendice

7. 10. 2022

Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy

ZM 13/2022

1,00 EUR bez dph, za 1 /km

SAD Prešov, a.s.

Obec Kendice

7. 10. 2022

Kúpno-predajná zmluva

ZM 12-2022

2 579,00 EUR za material

Marián Haspra

Obec Kendice

7. 10. 2022

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve zo dňa 4.10.2021

ZM 11-2022

180,00 EUR mesačne

Katarína Čandová

Obec Kendice

17. 8. 2022

Kúpna zmluva

ZM 10-2022

120,00 EUR

Igor Griger

Obec Kendice

1. 8. 2022

Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 31.7.2017

ZM 9-2022

175,00 EUR mesačne

Alžbeta Zeleňová

Obec Kendice

3. 5. 2022

Kúpno-Predajná zmluva

ZM 8-2022

1 490,00 EUR

Ingrid Hrindová

Obec Kendice

21. 4. 2022

Zmluva o dielo

ZM 7-2022

6 480,00 EUR

VodoKap-Sk,s.r.o

Obec Kendice

7. 3. 2022

Dodatok č.232/CC/21-D2 k Zmluve o úvere č.232/CC/21

ZM 4/2022

150 000,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Kendice

2. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

ZM 3/2022

592,20 EUR

Košická arcidiecéza, Arcibiskupský úrad, Košice

Obec Kendice

2. 3. 2022

Zmluva o dielo č.06/2022/RB

ZM 2/2022

5 904,00 EUR

RamontBuilding s.r.o

Obec Kendice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.