Dnes je pondelok 30.11.2020, meniny má Ondrej/Andrej, zajtra Edmund

Počasie

Povinné zverejňovanie - Zmluvy

Filter:

Rok Číslo Predmet Suma
2019 ZM 29-2019 Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 9.9.2016, byt č. 4 -
2019 ZM 28-2019 Zmluva nájme pozemku č.010716/2019 -
2019 ZM 27-2019 Zmluva o dielo -Externý manažment-implementácia projektu -
2019 ZM 26-2019 Mandantná zmluva -ARR PSK Prešov -
2019 ZM 25-2019 Zmluva o údržbe a opravách plynaren.zariaden. -
2019 ZM 24-2019 Zmluva o nájme plynárenskeho zariadenia -
2019 ZM 23-2019 Zmluva o zriadení vecného bremena - IBV Pod Misalatovom -
2019 ZM 22-2019 Zmluva o dielo-" Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Kendice -
2019 ZM 21-2019 Dodatok č.3 k Zmluve o dielo zo dňa 20.4.2018 -
2019 ZM 20-2019 Mandatná zmluva -Stavebný dozor k stavbe : Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ -
2019 ZM 19-2019 Dodatok č.1 k Zmluve o podmienkach rozšírenia distr.siete -
2019 ZM 18-2019 Zmluva o dielo " Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok -
2019 ZM 17-2019 Zmluva o poskytovaní právnej pomoci -
2019 ZM 16-2019 Zmluva o dielo" Miestne komunikácie a inžinierske siete IBV"Pri Rybníčku " v Kendiciach -
2019 ZM 15 - 2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.4.2018 obec Kendice a Unistav s.r.o. Prešov -
2019 ZM 14 - 2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 20.4.2018 - obec Kendice a Unistav s.r.o. Prešov -
2019 ZM 13 - 2019 Kúpna zmluva - VVS a.s. Košice -
2019 ZM 12 - 2019 Obecná kompostáreň pre obec Kendice - dodatok č. 7 -
2019 ZM 11-2019 Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov na záujmové vzdelávanie deti -Greckokatolícke arcibiskupstvo Prešov -
2019 ZM 10-2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie deti-Mesto Košice -